A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नकळत होते तुझी आठवण

नकळत होते तुझी आठवण!

कळ्या फुलांना हळुच हसविते
प्रेमळ निर्मळ उषा उगवते
दिवसाचे ते बघुन बालपण
नकळत होते तुझी आठवण!

हास्याचा कल्लोळ भोवती
भोजन करिता भरल्या ताटी
घास अडकता उचकी लागुन
नकळत होते तुझी आठवण!

सरे प्रीतिचे स्वप्‍न कोवळे
दोन सानुले विहग पांगले
चित्रपटांतिल प्रसंग पाहुन
नकळत होते तुझी आठवण!

करुनि जागरण कलिका सुकली
म्लान मुखाने घरी निघाली
चंद्रकोर गगनांतिल देखुन
नकळत होते तुझी आठवण!
गीत- शांताराम आठवले
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - सुधीर फडके
चित्रपट-
गीत प्रकार - चित्रगीत
उषा - पहाट.
विहंग - विहग, पक्षी.