A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाकात वाकडा नथीचा आकडा

नाकात वाकडा नथीचा आकडा
मोत्यांचं कुलूप ओठांच्या कवाडा
बंदोबस्त का ग केला एवढा?

बोलांचं माणिक, हसण्याचं हिरं
रत्‍नांनी भरला रूपाचा वाडा
तुझ्यावाणी वेडा, घालील दरोडा
बंदोबस्त केला म्हणुन एवढा

येऊन गुपचूप तोडीन कुलूप
अरं भलतेच नको रं बोलू उनाडा

घालीन दरोडा धुंडीन वाडा
पायांत पडंल रं जन्माचा खोडा
सोशीन खोडा हवा तेवढा
आधीच कशाला तंटाबखेडा
तुझा माझा जोडा, पायी घाल खोडा
अंगणी झडू दे सनई-चौघडा
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
खोडा - गुन्‍हेगाराचे हातपाय अडकविण्याकरिता केलेली लाकडाची चौकट.

 

  उषा मंगेशकर, जयवंत कुलकर्णी