A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाखवा वल्हव वल्हव

झपझप मचवा, किनारी नाखवा, वल्हव वल्हव
नाखवा वल्हव वल्हव

आलो खाडीवर मासं धरायला दूर
सखी काठावर मला पगायला चूर

भरती-सुकतीनं खाडिचा भरून आला ऊर
तिच्या न माझ्या मनामंदी, सोसाटलं काहूर

घावंल मासा जाळ्यामंदी तुझ्या
तुटंल तिळतिळ मनामंदी माझ्या
सुकंल मासा जळाविना
झुरंन मीही तिच्याविना

अंबर लुकलुकलं नुक्तं तार्‍यानं
बंदर लखलखलं सम्दं बिजलीनं
तांडेल मी हकडं, होडी ती तकडं!
गीत- बाबुराव गोखले
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर - गजानन वाटवे
गीत प्रकार - कोळीगीत
नाखवा - जहाजावरचा मुख्य नावाडी, तांडेल.
मचवा - होडी.
सुकती - समुद्राची ओहोटी (भरतीसुकती- चढउतार).

 

Random song suggestion
  गजानन वाटवे