A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नको रे बोलूस माझ्याशी

नको रे बोलूस माझ्याशी
प्रीत दाविशी एकीसंगे संगत दुसर्‍याशी
तू नको रे बोलूस माझ्याशी

शीळ घालिशी चंद्रावळीशी
गुज बोलिशी राधेपाशी
नट मुलखाचा तू हृषिकेशी
गोकुळवासी मुली भुलविसी
खेळशी दिवस, निशी

गोकुळातील द्वाड पोरटी
दहीदुध चोरीती तुझ्याचसाठी
गोपी फिरती तुझ्याच पाठी
अप्पलपोट्या तू मुलखाचा
कळे न कोणाशी
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Print option will come back soon