A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नंदनवन फुलले

नंदनवन फुलले । त्यात रमले, कुठे लोपले ॥

विरहज्वाला । पेटल्या या । दाह करिती जणू दैव कोपले ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव विनायकबुवा पटवर्धन
स्वर - विठ्ठलराव गुरव
नाटक- संगीत विधिलिखित
राग- सोहनी
ताल-त्रिवट
चाल-जोबननदकर
गीत प्रकार - नाट्यगीत