A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नयनात तुझ्या सखि

नयनात तुझ्या सखि सावन का?
ही प्रीत न अपुली पावन का?

तुझ्या नि माझ्या दोघांच्या मनी
एक भावना जाय थरारुनी
सांजरंग हे जाती रंगवुनी आज अपुले जीवन का?

नवथर लज्‍जा, नव अभिलाषा
गाली रेखिती तुझिया रेषा
अश्रू गाळुनी ऐसे नयनी करिती प्रीती साधन का?

ओघळलेल्या अश्रूबिदुंनी
नावगाव तव जाईल वाहुनी
सकलही मजला मंगलक्षणी ग तुझाच म्हणतिल साजण का?
अभिलाष(षा) - इच्छा, लालसा / तृष्णा.