A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
न्याहरी कृष्णाची घेऊनि

न्याहरी कृष्णाची घेउनी
निघाली गवळण वृंदावनी

वैशाख तापतो ऊन न लागे तिला
टोचता कळेना काटाही पाउला
हरिवेडी होउनी,
निघाली गवळण वृंदावनी

आजच्या पहाटे हाक मारल्याविना
श्रीरंग जाई तो घेऊनिया गोधना
यमुनातटी काननी,
निघाली गवळण वृंदावनी

एकान्‍त पाहुनी भेटून मनमोहना
आपल्या करे ती भरविल दध्योदना
हनुवटी कुरवाळुनी,
निघाली गवळण वृंदावनी
कानन - अरण्य, जंगल.
दध्योदन - दहीभात.

 

Random song suggestion
  कुमुदिनी पेडणेकर, सुलोचना चव्हाण