A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
न्याहरी कृष्णाची घेउनी

न्याहरी कृष्णाची घेउनी
निघाली गवळण वृंदावनी

वैशाख तापतो ऊन न लागे तिला
टोचता कळेना काटाही पाउला
हरिवेडी होउनी-
निघाली गवळण वृंदावनी

आजच्या पहाटे हाक मारल्याविना
श्रीरंग जाई तो घेउनिया गोधना
यमुनातटी काननी-
निघाली गवळण वृंदावनी

एकान्‍त पाहुनी भेटुन मनमोहना
आपल्या करे ती भरवील दध्योदना
हनुवटी कुरवाळुनी-
निघाली गवळण वृंदावनी
कानन - अरण्य, जंगल.
दध्योदन - दहीभात.