A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ओळखले मी ओळखले

ओळखले मी ओळखले
तुझ्या दिलवरा मनातले

तव नयनांची या नयनांनी
धरली हळवी प्रीत शिकवणी
नजरेच्या त्या मुळाक्षरांनी
कशि लाजाया नकळत शिकले
हेच नेमके असेल पुसले

शिकता शिकता डोळे खिळले
हात रेशमी गळ्यात रुळले
ओठावरती गीतही जुळले
शब्दाविण ते नव्हते कळले
तेच नेमके असेल लिहिले
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - मायेचा पाझर
गीत प्रकार - चित्रगीत
दिलवर - शूर / धाडसी.