A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे ।
हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ॥१॥

अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु ।
मकार महेश जाणियेला ॥२॥

ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्‍न ।
तो हा गजानन मायबाप ॥३॥

तुका ह्मणे ऐसी आहे वेदवाणी ।
पहावी पुराणे व्यासाचिया ॥४॥
अकार - ॐकाराची पहिली मात्रा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.