A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पडले स्वप्‍न पहाटेला

पडले स्वप्‍न पहाटेला
स्वप्‍नी बनुनी गौळण मी ग गेले यमुनेला

चार पावले वाट चालले
तोच मनातील हेतू फिटले
अवखळ हासत मोहन दिसला माझ्या नजरेला.. जाता यमुनेला

अवचित सारे त्याला कळले
आणि बोलता लबाड डोळे
धीटपणे ग मला इशारा त्यानीच ना केला.. जाता यमुनेला

लाजत पण मी गेले जवळी
दिव्य प्रीतिचे जीवन उजळी
बागच फुलली, नसती काटे माझ्या वाटेला.. जाता यमुनेला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.