A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाहू द्या रे मज विठोबाचे

पाहू द्या रे मज विठोबाचे मुख
लागलीसे भूक डोळां माझ्या ॥

कस्तुरी कुंकुम भरोनिया ताटी
अंगी बरवी उटी गोपाळाच्या ॥

जाई-जुई पुष्पे गुंफुनिया माळा
घालू घननीळा आवडिने ॥

नामा ह्मणे विठो पंढरीचा राणा
डोळिंया पारण होत असे ॥
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
बरवा - सुंदर / छान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.