A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पंख जरी जळलेले

पंख जरी जळलेले नील नवे पाहीन मी
मृत्युंजय मुक्तीचे गीत नवे गाईन मी

काजळल्या आभाळी गवसावा सूर कुठे
किरणांच्या स्पर्शाने पक्षाला कंठ फुटे
राखेतुन उंच उडून गगनशीरी जाईन मी

मी म्हंटले ईश्वरास जळताना ज्वालांवर
नाचणार नाही मी सबळांच्या तालावर
अक्रोशत एकाकी विजनांतच राहीन मी

धडधडून प्रलयाग्‍नी आला जर घेत घास
निर्जनात पक्ष्यांची पडली जर प्रेत-रास
शेवटला उंच सूर मुक्तीला वाहीन मी
गीत - वसंत बापट
संगीत - उदय चितळे
स्वर- विनायक जोशी
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत
विजन - ओसाड, निर्जन.