A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पिकलं जांभूळ तोडू नका

गळला मोहर झडली पालवी
फळे लागली निळी जांभळी

पिकलं जांभूळ तोडू नका
माझ्या झाडावरती चढू नका

मला चोरांची भीती लई वाटते
भर झोपेत दचकून उठते
घातलं कुंपण मोडू नका
कुणी झाडावरती चढू नका

झाड फळांच्या भारानी वाकलं
डाव्या बाजुला जरासं झुकलं
झुकल्या फांदीला ओढू नका
कुणी झाडावरती चढू नका

भारी पिरतीनं पानाआड जपलं
रस चाखाया लई जन टपलं
इश्काच्या मार्‍यानं पाडू नका
कुणी झाडावरती चढू नका