A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभातकाळी तुझे ईश्वरा

प्रभातकाळी तुझे ईश्वरा नाम मुखी येई
तूच माउली तूच साउली सावळे विठाई

नक्षत्रांचे दीप लोपले
विश्वकमळ हे पहा उमलले
चराचरावर अंधाराची होते ही अस्ताई

एकतारि ही हाती घेउन
तुझेच करिते मंगल चिंतन
वाहियले हे जीवन माझे प्रभु तुझ्या पायी

पुंडलिकाची पाहुनी भक्ती
उभा तूच या वीटेवरती
दासि जनी तुज शरण येतसे जवळ तिला घेई

 

Print option will come back soon