A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम हे माझेतुझे बोलायचे

प्रेम हे माझेतुझे बोलायचे नाही कधी
भेटलो आता, परि भेटायचे नाही कधी

तू उभी जवळी अशी, खुणवी जरी एकान्‍त हा
कालच्या सलगीतुनी बिलगायचे नाही कधी

या जगी माझे-तुझे दुरुनीच नाते शोभते
त्या जुन्या स्मरुनी खुणा जागायचे नाही कधी

होतसे सारेच का अपुल्या पसंतीसारखे
यापुढे शहरात या बहरायचे नाही कधी

जाउ दे ही पालखी माझी तुझ्या दारातुनी
तू तुझे आयुष्य हे उधळायचे नाही कधी
गीत - राम मोरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon