A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी

प्रीतीचं झुळझुळ पाणी
वार्‍याची मंजुळ गाणी
रोमांची सर्वांगी गेले मी न्हाउनी

हा जीव वेडा होई थोडा थोडा
वेड्या मनाचा बेफाम घोडा
दौडत आला सखे तुझा बंदा
चल प्रेमाचा रंगू दे विडा
साजणा मी तुझी कामिनी

मी धुंद झाले मनमोर डोले
पिसार्‍यातून हे खुणावित डोळे
डोळ्यांत जाळे, खुळी मीच झाले
स्वप्‍नफुलोरा मनात झुले
मी तुझा हंस ग मानिनी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.