A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रिया साहवेना आता

प्रिया साहवेना आता एकलेपणा
अशा पौर्णिमेच्या रात्री, कसा दाह होतो गात्री, सांगू रे कुणा
आता सांगू रे कुणा

घातली जुईची वेणी तुझ्या आवडीची
वाट पाहताहे गंध तुझ्या मीलनाची
जरा शोध घे रे वार्‍या, कुठे सांडल्या रे सार्‍या प्रीतीच्या खुणा
सार्‍या प्रीतीच्या खुणा

येईना कशी रे कानी तुझी आर्त साद
काय बोलले मी, माझा कोणता प्रमाद
तुझे मौन कैसे साहू, नको यापरी दुखावू पोळल्या मना
माझ्या पोळल्या मना
आर्त - दु:ख, पीडा.
गात्र - शरीराचा अवयव.
प्रमाद - अपराध / चूक.