A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधा कृष्णावरी भाळली

राधा कृष्णावरी भाळली
गुजगुज उठली गोकुळी

अमृतवृक्षी फुलला मोहर
कोकिळकंठी फुटला सुस्वर
कुंजवनातून फुलाफुलातून
नवलकथा दरवळली

वायूवेगे सुगंध वार्ता
कालिंदीच्या कानी पडता
हरिभक्तीची ओढ तियेची
नीलजळी थयथयली

अमरप्रीतीचे गीत लाघवी
हरी अधरीची वेणु वाजवी
राधामोहन बघण्या मीलन
इंद्रपुरी अवतरली
कुंज - वेलींचा मांडव.
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
गुजगुज - कुजबुज.
वेणु - बासरी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.