A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रडू नको रे चिमण्या बाळा

रडू नको रे चिमण्या बाळा
हसण्यासाठी जन्म आपुला

फुले गोजिरी कधी न रडती
नभी पाखरे हासत उडती
पहा विचारुन आभाळाला

निळ्या अंगणी हसती तारे
हासत रिंगण धरिती वारे
सदैव हसतो चंद्र चिमुकला

सौख्यासाठी जग तळमळते
दु:ख कुणाला कधी न टळते
जो हसला तो अमृत प्याला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.