A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राजाच्या रंगम्हाली

राजाच्या रंगम्हाली सोन्याचा बाई पलंग
रूप्याचं खांब त्येला मोत्याची झालर

राजाच्या रंगम्हाली पराची मऊ गादी
जरीचा चांदवा रेशमी शिनगार
गडनी सजनी गडनी सजनी ग

राजाच्या रंगम्हाली रानी की रुसली
बोलं ना हसं ना, उदास नजर

राजाच्या रंगम्हाली राजानं पुसीलं
डोळ्याची कमळं उघडा, व्हटाची डाळिंबं
गडनी सजनी गडनी सजनी ग

राजाच्या रंगम्हाली रानी वो सांगिते
सुना सोन्याईन म्हाल, कशाला बडिवार

मायेच्या पूतापायी रानी ग रडीते
आसवांची गंगा व्हाते भिजीला पदोर
गडनी सजनी गडनी सजनी ग
गीत - योगेश
संगीत - आनंदघन
स्वर- उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर
चित्रपट - साधी माणसं
गीत प्रकार - चित्रगीत
बडिवार - प्रतिष्ठा / मोठेपणा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर