A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रामा रघुनंदना

रामा रघुनंदना
आश्रमात या कधी रे येशिल, रामा रघुनंदना

मी न अहिल्या शापित नारी
मी न जानकी राजकुमारी
दीन रानटी वेडी शबरी
तुझ्या पदांचे अखंड चिंतन, ही माझी साधना

पतितपावना श्रीरघुनाथा
एकदाच ये जाता जाता
पाहिन पूजिन, टेकिन माथा
तोच स्वर्ग मज, तिथेच येईल पुरेपणा जीवना
अहल्या - ब्रह्मदेवाची मानसकन्या. गौतम ऋषींची पत्‍नी. त्यांच्या शापाने ती शिळा झाली होती. रामाने सीताविवाहाला जाताना हिचा उद्धार केला.
शबरी - एक भिल्लीण. श्रीरामांची एकनिष्ठ भक्तीण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.