A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रंगला रे हरी यमुनाकिनारी

रंगला रे हरी यमुनाकिनारी
रंगात न्हाल्या गोकुळच्या नारी

गोपींसंगे श्याम दंगला
यमुनेचाही ओघ थांबला
होऊनिया धुंद बासरीरवाने
कौतुक पाही वसुंधरा सारी

रंगुनि जाता दिसे आगळी
श्रीरंगाची मूर्ति सावळी
लावूनिया छंद उभ्या गोकुळाला
विसरला भान देव चक्रधारी
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
रव - आवाज.