A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात्री स्वप्‍न मला पडले

रात्री स्वप्‍न मला पडले
स्वप्‍नी नवल एक घडले

सज्ज मंडपी सनई वाजे
मनातल्या मी मनात लाजे
चालत होते त्यांच्या मागून सप्तपदीची सात पाऊले

अंतरपाट तो दोघां मधला
गुपित मनीचे अनुसा वदला
सौख्यभराने जगात नांदा प्रेमळ माता-पिता बोलले

वधुवरांची वरात सजली
नगरामधुनी वाजत फिरली
उंबरठ्यावरी माप सांडुनी घरामधे मी त्यांच्या आले

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.