A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रेशीमगाठी

रेशीमगाठी ! रेशीमगाठी !

नि:शब्द भावनाही अर्थास जन्म देती
जेव्हा जुळून येती नाजूक रेशीमगाठी
रेशीमगाठी ! रेशीमगाठी !
गीत -
संगीत -
स्वर- स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- रेशीमगाठी, वाहिनी- झी मराठी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.