A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रिमझिम धून आभाळ भरून

रिमझिम धून आभाळ भरून
हरवले मन, येणार हे कोण?

मन फुलांचा थवा, गंध हा हवा हवा
वाहतो वारा नवा, जुन्यांत हरवून

गुज मनींचे मनाला, आठवुनी त्या क्षणाला
सांगावे का माझे मला, उगाच मनांत बावरून

वार्‍यांत गाणें कुणाचे, गाण्यात वारें मनाचे
मनाच्या वार्‍यांत आतां, सुरांत तुला मी कवळून

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.