A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुमझुम पैंजण नाद

रुमझुम पैंजण नाद सुमोहन नाचत आले रे
रंग अजूनही फुलाफुलांवर नवथर ओले रे

रुणझुण मनघन आर्त सुलोचन लाजण झाले रे
त्यात सावली तुझ्या रुपाची काजळ न्हाले रे

उठले वारे मनभरणारे कुठुन आले रे
आंदोलत रेशीम झुल्याचे लवथव दोले रे

तुझे अनावर मुक्त मनोहर मोर निघाले रे
त्यात कोवळे निळे-जांभळे छंद निमाले रे
गीत - अशोक बागवे
संगीत - कौशल इनामदार
स्वर- सोनाली कर्णिक
गीत प्रकार - भावगीत
दोला (आंदोला) - झोका.
नवथर - नवीन.

 

Print option will come back soon