A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुणझुणत्या पांखरा (२)

रुणझुणत्या पांखरा, तू जा माझ्या माहेरा !

सांग जा आईला, तू सांग जा भाईला
सांग जा वहिनीला, तू सांग जा बहिणीला
गुणाची मी गुणवंती आवडते भरतारा !

चांदीच्या तोड्यांत बाई चंदेरी साड्यांत
चौसोपी वाड्यांत मी हिंडते माड्यांत
आनंदी ग नणंदा, माझा मायाळू सासरा !

हौसेनें वागतें मी सेवेला जागतें
गोडीनं नांदते मी सुख सारे भोगते
रुणझुणत्या पांखरा, तू जा माझ्या माहेरा !
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
चित्रपट- जिवाचा सखा
गीत प्रकार - चित्रगीत
भर्तार (भर्ता) - नवरा, पती / स्वामी.

 

  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.