A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रूपे सुंदर सावळा गे माये

रूपे सुंदर सावळा गे माये ।
वेणु वाजवी वृंदावना गोधने चारिताहे ॥१॥

रुणझुण वाजवी वेणु ।
वेधी वेधले आमुचे तनमनु ओ माये ॥२॥

गोधने चारी हती घेऊन काठी ।
वैकुंठीचा सुकुमार गोपवेषे जगजेठी ।
वैकुंठीचा सुकुमार गोधने चारीताहे ॥३॥

एका जनार्दनी भुलवी गौळणी ।
करीती तनुमनाची वोवाळणी वो माये ॥४॥
वेणु - बासरी.