A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुसला मजवरती कान्हा

रुसला मजवरती
कान्हा रुसला मजवरती
गोकुळीचा शिरजोर चोर ग
सापडला हाती

लोण्याचा गोळा कुणी पळविला
मांजरीवरी आळ घेतला
बिंग फोडिले तुझे म्हणूनी
रुसशी मजवरती

रुसुबाई रुसु कोपर्‍यात बसू
बघता येते खुदकन हसू
गाल फुगवुनी पुन्हा गुलामा
रुससी मजवरती

थांब तुला मी आता पकडते
चोर पकडुनी सजाच देते
लोणी खावे दूधही प्यावे
असे बोलता नयन लाजती
बिंग - गुप्‍त गोष्ट.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.