A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुसला मजवरती कान्हा

रुसला मजवरती कान्हा रुसला मजवरती
गोकुळिचा शिरजोर चोर ग सापडला हाती

लोण्याचा गोळा कुणी पळविला, मांजरीवरी आळ घेतला
बिंग फोडिले तुझे म्हणूनी रुसशी मजवरती

रुसूबाई रुसू कोपर्‍यात बसू, बघता येते खुदकन हसू
गाल फुगवुनी पुन्हा गुलामा रुससी मजवरती

थांब तुला मी अतां पकडते, चोर पकडुनी सजाच देते
लोणी खावे दूधही प्यावे, असे बोलता नयन लाजती

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले