A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साद प्रभुला घालितां

साद प्रभुला घालितां । धांवुनी तो पावला ॥

उपकृति उमजे आजला । पांखर माया हो मला ॥

प्रभुवर मजला एकला । विकल आत्मा तोषला ॥
गीत - ना. वि. कुलकर्णी
संगीत - मा. कृष्णराव, विनायकबुवा पटवर्धन
स्वर- आशा खाडिलकर
नाटक - संत कान्होपात्रा
राग - जोग
ताल-रूपक
चाल-कैसे करूं मै तो प्रभु
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, भक्तीगीत
तोष - आनंद.
विकल - विव्हल.