A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सदय किती कोमलमति

सदय किती कोमलमति रेवती ती ।
शोभे ही काय तिला निष्ठुरा कृती ॥

कानीं कुणीं विष वमिलें मानुनी खरें ।
कुपित होय भेट न घे प्रेम सांडिती ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
चाल-मारगमू कोन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
मति - बुद्धी / विचार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.