A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सैनिका तुझ्या यशात धुंद

सैनिका तुझ्या यशात धुंद चौघडे
विजयगीत घोषवित चाल तू पुढे

चहूदिशांत पेटता पिसाट वादळे
रक्ताचे घोट पिऊन माखता चुडे
तूच मत्त सैताना चारिले खडे
विजयगीत घोषवित चाल तू पुढे

अबलांना तू आधार, दीनबंधू तू
कोटी घरांस्तव घरकुल मोडिलेस तू
सहजसुखे प्राणांचे शिंपिले सडे
विजयगीत घोषवित चाल तू पुढे

शांतीसूक्तही समर्थ हो तुझ्यामुळे
चिरंतनास आश्वासन तू तुझ्या बळे
तुझ्यामूळेच राष्ट्र निघे उगवतीकडे
विजयगीत घोषवित चाल तू पुढे

कुजलेल्या चैतन्या येई जागृती
पेरलीस अस्मिता नवीन भारती
अखंड सावधानता मंत्र आज रे
विजयगीत घोषवित चाल तू पुढे
अस्मिता - स्वत्व, स्वाभिमान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.