A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सजला नटला जणु राजा

सजला नटला जणु राजा ।
लखलखीत दावित तेजा ॥

बलसागर तारी दीना ।
तप तपत शीलधर राणा ।
बहु चमकवि साहस काजा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - सावित्री
राग - झिंझोटी
ताल-कवाली
चाल-सिरि राम कहे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.