A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखी शेजारिणी तू हसत रहा

सखी शेजारिणी तू हसत रहा
हास्यात पळे गुंफीत रहा

दीर्घ बदामी श्यामल डोळे
एक सांद्रघन स्वप्‍न पसरले
धूपछांव मधी यौवन खेळे
तू जीवनस्वप्‍ने रचित रहा

सहज मधुर तू हसता वळुनी
स्मित-किरणी धरी क्षितिज तोलुनी
विषाद मनीचा जाय उजळुनी
तू वीज, खिन्‍न घनी लवत रहा

मूक जिथे स्वरगीत होतसे
हास्य मधुर तव तिथे स्फुरतसे
जीवन नाचत गात येतसे
स्मित-चाळ त्यास बांधून पहा
गीत - वा. रा. कान्‍त
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- अरुण दाते
राग - पहाडी
गीत प्रकार - भावगीत
सांद्र - निबिड, दाट.