A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपली कहाणी माझी

संपली कहाणी माझी संपली कहाणी !

धुंद चांदण्या त्या राती
संगतीस होती प्रीती
स्वप्‍नभारल्या जिवाला
आस मीलनाची होती
आस लोपली ती आता म्लान रातराणी !

मुके पाखरू ये कोणी
प्रेमशून्य माझ्या गेही
लळा लावुनी का ऐसा
उडुन आज जावे तेही?
बाहुलीविना त्या दृष्टी अंध दीनवाणी !

अर्थहीन जीवन झाले
प्रेमबंध तुटता सारे
दिशांतून घेरित आले
क्रूर वादळाचे वारे
विनाकिनार्‍याची राहे रात ही दिवाणी !
गेह - घर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.