A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग ना रे मना

अंतरी वाजती प्रीतीची पैंजणे आणि धुंदावती भाबडी लोचने
होतसे जीव का घाबरा सांग ना, सांग ना रे मना

श्वास गंधाळती, शब्द भांबावती, रोमरोमांतली कंपने बोलती
मोहरे मोहरे पाकळी पाकळी, भारलेल्या जीवा आवरावे किती
का अशा जागल्या सांग संवेदना, सांग ना रे मना

हे नवे भास अन्‌ ह्या नव्या चाहुली, ऐकू ये कोठुनी साद ही मल्मली
गोठले श्वास अन्‌ स्पंदने थांबली, हे शहारे जणू रेशमाच्या झुली
आज ओथंबल्या का अशा भावना, सांग ना रे मना
स्पंदन - कंपन, आंदोलन.

 

Random song suggestion
  स्वप्‍नील बांदोडकर, निहिरा जोशी-देशपांडे