A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग सखे सांग ना

सांग सखे सांग ना, मी तुझाच ना?

सांग सख्या सांग ना, मी तुझीच ना?

धुंदधुंद गारवा तू मला हवा
अंगअंग मोहरले स्पर्श हा नवा
प्रीतिची साक्ष पटे आज मन्मना

निळेनिळे नयन तुझे भुलविती मला
गोरागोरा रंग तुझा सुखवितो मला
नांदू सुखे संगती आस ही मना

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, मन्‍ना डे