A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सासर सोडून माहेरी मी

सासर सोडून माहेरी मी जरी येत असे कधी गडे
लक्ष सारखे तिकडे बाई, मला मुळी ना चैन पडे

सासू माझि जगावेगळी, जगावेगळा राग तिला
'आजकालच्या अशाच पोरी' सदा टोचुनी म्हणे मला
तिची आठवण होता माझं काळिज धडधड पहा उडे
लक्ष सारखे तिकडे बाई मला मुळी ना चैन पडे

मामंजीचा स्वभाव न्यारा, म्हणती "शिस्तीत बोला-चाला"
पदर डोईचा डळू न देती म्हणती "फॅशन नको मला"
लक्ष सारखे अमुच्यावरती कोटच माडीवरती खडे
लक्ष सारखे तिकडे बाई मला मुळी ना चैन पडे

नटीसारखी नणंद नटते, खुशालचेंडु दीर असे
त्यात तिकडची स्वारी नेहमी पाहून माझ्याकडे हसे
परि मनाचे मोठे मजवर त्या सर्वांचा जीव जडे
लक्ष सारखे तिकडे बाई मला मुळी ना चैन पडे
गीत - अनिल भारती
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- सुलोचना चव्हाण
गीत प्रकार - भावगीत
कोट - तट, मजबूत भिंत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.