A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सावज माझं गवसलं

सावज माझं गवसलं
सावज माझं गवसलं

अरे अरे सावजा विसरूं नको
उगाच गमजा करूं नको
तीर सरासर, माझा सुटतां
कुणीच नाही बचावलं

गौरीच्या ग शंकरानं
गिरिजेच्या गिरीशानं
दुर्गेच्या ग दुर्गेशानं
माझ्यावरी कृपा केली

लखलख लखलख माझा बाण्‌
करील्‌ तुझी रे दाणादाण्‌
मदन-धनूच्या बाणालाही
जयानं चटकन हरवलं

अशी तशी मी नसे कुणी
मी वनराणी रूपखनी
रसराजांनी, नवीन यौवन,
तनमन माझं सजवलं
खनि - खाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.