A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सावज माझं गवसलं

सावज माझं गवसलं
सावज माझं गवसलं

अरे अरे सावजा विसरू नको
उगाच गमजा करू नको
तीर सरासर माझा सुटता
कुणीच नाही रं बचावलं

गौरीच्या ग शंकरानं
गिरिजेच्या गिरीशानं
दुर्गेच्या ग दुर्गेशानं
माझ्यावरी कृपा केली

लखलख लखलख माझा बाण
करील तुझी रे दाणादाण
मदनधनूच्या बाणालाही
जयानं चटकन हरवलं

अशी तशी मी नसे कुणी
मी वनराणी रूपखनी
रस-राजाने नवीन यौवन
तनमन माझं सजवलं
खनि - खाण.