A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शपथ दुधाची या आईच्या

शपथ दुधाची या आईच्या, फिर माघारी पोरी

तुझे भुकेने व्याकुळलेले बघुनी ग डोळे
उरी मायेच्या काळजाचे पाणी पाणी झाले
चार घास हे तुला भरविते माझ्या ओठावरले
डोळ्यांमधले पाजिल पाणी गंगा राजापुरी

जन्मलीस तू अभिमानाच्या थोर मराठ्याकुळी
प्राण देउनी आजवर ज्यांनी अब्रू ही ग जपली
हरिश्चंद्रापरी सत्त्वकसोटी असेल ग अपुली
दुरुनी बाळे दैव पहाते गरिबी आणून घरी
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - आनंदघन
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - राम राम पाव्हणं
गीत प्रकार - चित्रगीत
राजापुरची गंगा - अचानक घडणारी गोष्ट. ( राजापुरची गंगा अकस्मात प्रकट होऊन वाहू लागते. )

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.