A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शोधू मी कुठे कशी प्रिया

शोधू मी कुठे कशी प्रिया तुला?
प्रीती का देई साद ही मजला?

दिसे कुणी मज पुन्हा लपते ग
घुमते का शीळ इथे?
पदरी मी भास खुळे जपते ग
हलले का पान तिथे?
वारा हा काही सांगतो मजला !

ओळखीची खूण काही पटते ग
नच झाली भेट जरी
डोळियांच्या पापणीत मिटते ग
उमटे जे बिंब उरी
येती या चाहुली कशा मजला?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.