A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा

सुवर्णद्वारावतिचा राणा
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

मिष्टान्‍ने कोठुन?
आणिला कणिकोंडा रांधुन
सांगे आवर्जुन
भाबडी विदुराची सुगरण
वानी रुचकरपणा
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

कवळ मुखी नेतसे
मागुनी पुन्हा पुन्हा घेतसे
तृप्त मनी होतसे
तृप्तिची ढेकर वर देतसे
विसरे जलपाना
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

प्रेमळपण आगळे
चाटितो उरलीसुरली दळे
योग्यांना ना मिळे
मूर्त ते परब्रह्म सावळे !
काय लाडकेपणा
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कवळ (कवल) - घास.
द्वारावती - द्वारका.
वानी - मोल.