A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा

सुवर्णद्वारावतिचा राणा
श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

मिष्टान्‍ने कोठुन?
आणिला कणीकोंडा रांधुन
सांगे आवर्जुन
भाबडी विदुराची सुगरण
वानी रुचकरपणा !

कवळ मुखी नेतसे
मागुनी पुन्हा पुन्हा घेतसे
तृप्त मनी होतसे
तृप्तीची ढेकर वर देतसे
विसरे जलपाना !

प्रेमळपण आगळे
चाटितो उरलीसुरली दळे
योग्यांना ना मिळे
मूर्त ते परब्रह्म सावळे !
काय लाडकेपणा !
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कणीकोंडा - कांडताना तांदूळ कांडल्यावर उरलेल्या कण्या.
कवळ (कवल) - घास.
द्वारावती - द्वारका.
वानी - मोल.
विदुर - विचित्रवीर्याच्या अंबिकानामक भार्येच्या दासीला व्यासापासून झालेला पुत्र. हा नि:पक्षपाती, न्यायी व शहाणा होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.