A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शुद्धी दे बुद्धी दे

शुद्धी दे, बुद्धी दे, हे दयाघना
शक्ती दे, मुक्ती दे आमुच्या मना

तरतम ते उमजेना, उमजेना सत्य
फसविते अम्हांला विश्व हे अनित्य
दिग्दर्शन मज व्हावे हीच कामना

स्वत्वाला विसरून जर भ्रमले हे चित्त
ऋजुतेवर मात करी द्रोह हा प्रमत्त
निर्भयता जागावी हीच प्रार्थना
गीत-
संगीत - श्रीरंग उमराणी
स्वर - नचिकेत देव
चित्रपट- दहावी फ
गीत प्रकार - चित्रगीत प्रार्थना
प्रमत्त - गाफील / धुंद.

 

Random song suggestion
  नचिकेत देव