A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शुद्धी दे बुद्धी दे

शुद्धी दे बुद्धी दे हे दयाघना
शक्ती दे मुक्ती दे आमुच्या मना

तरतम ते उमजेना, उमजेना सत्य
फसविते आम्हाला विश्व हे अनित्य
दिग्दर्शन मज व्हावे हीच कामना

स्वत्त्वाला विसरून जर भ्रमले हे चित्त
ऋजुतेवर मात करी द्रोह हा प्रमत्त
निर्भयता जागावी हीच प्रार्थना
गीत -
संगीत - श्रीरंग उमराणी
स्वर- नचिकेत देव
चित्रपट - दहावी फ
गीत प्रकार - चित्रगीत, प्रार्थना
ऋजु - सरळ, साधा.
तरतमभाव - सरस-नीरस यामधील भेदाचे ज्ञान.
प्रमत्त - गाफील / धुंद.