A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्‍नान करिती लोचने

स्‍नान करिती लोचने अश्रुंनी पुन्हा पुन्हा
शेषशयन श्रीधरा दृष्टी अधीर दर्शना

नील या नभाकडे मी भुलून पाहते
मीन होउनी तनू निळ्या जळात पोहते
नीलकमल पाहता तूच भाससी मना

तुझाच श्वास झेलुनी वसंत गंध उधळितो
तुझेच तेज घेउनी सूर्य विश्व उजळितो
तुझे स्वरूप रेखिता मूक होई कल्पना

लोचनांस लागले वेड रे निळे निळे
दृष्टी रूप रंगवी तुझे सुरम्य सावळे
जन्मपुष्प हे फुले प्रिया तुझ्याच पूजना
मीन - मासा.
शेष - पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरणारा सर्पांचा राजा.