A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर मागू तुला मी कसा

सूर मागू तुला मी कसा?
जीवना तू तसा, मी असा !

तू मला, मी तुला पाहिले,
एकमेकांस न्याहाळिले;
दुःख माझातुझा आरसा !

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा;
खेळलो खेळ झाला जसा !
गीत - सुरेश भट
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.