A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुरावटीवर तुझ्या उमटती

सुरावटीवर तुझ्या उमटती अचूक कशी रे माझी गझले
कशास पुसशी प्रश्न प्रेयसी तुला समजले, मला समजले
मला समजले, तुला समजले

काल रात्री मी जाग जागलो अवघे जग जरी होते निजले
जागरणाचे कारण राजा तुला समजले, मला समजले

तीन दिवस ना भेट आपुली कितीदा माझे डोळे भिजले
आसूमागील भाव अनामिक तुला समजले, मला समजले

तुझ्या नि माझ्या मनात राणी गूज खोलवर एकच रुजले
कुजबुज काही केल्याविण ते तुला समजले, मला समजले

मनोरथांचा उंच मनोरा मजल्यावरती चढले मजले
मधुचंद्रास्तव लाभे वास्तू तुला समजले, मला समजले

मला आणखी तुला आपुले दोघांचेही भाव उमजले
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले, महेंद्र कपूर