A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर्ग मला सुभग आज

स्वर्ग मला सुभग आज
धरतीवर गवसला ।

अमरांसहि अजय असा
राजमुकुट लाभला ॥

भुवनवीर पति नृपाल
अतुल विभव बल विशाल
नंदनमय जीवनात
कल्पवृक्ष बहरला ॥
कल्पवृक्ष - इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.
नंदन - इंद्राचे नंदनवन.
नृपाळ(ल) - राजा.
विभव - संपत्ती, ऐश्वर्य.
सुभग - दैवी / सुंदर.

 

Print option will come back soon