A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नात पाहिले जे ते रूप

स्वप्‍नात पाहिले जे ते रूप हेच होते
हे स्वप्‍न मी म्हणावे की स्वप्‍न तेच होते

तो रंग केवड्याचा, ते ओठ अमृताचे
त्या यौवनात होते प्रतिबिंब चांदण्याचे
तारे नभात होते, नयनांत दीप होते

मिटताच पापणी ही मिटली कळी अबोल
मौनात अर्थ होता शब्दांहुनी सुरेल
बागेतल्या फुलांचे गालास रंग होते

 

Print option will come back soon