A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नात साजणा येशील का

स्वप्‍नात साजणा येशील का?
चित्रात रंग हे भरशील का?

मी जीवन गाणे गावे
तू स्वरांत चिंब भिजावे
दोघांनी हरवून जावे
ही किमया नकळत करशील का?

ही धूंद प्रीतीची बाग
प्रणयाला आली जाग
रोमांचित गोरे अंग
विळख्यात रेशमी धरशील का?

प्रतिमेचे चुंबन घेता
जणू स्वर्गच येई हाता
मधुमीलन होता होता
देहात भरून तू उरशील का?