A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वार्थी जी प्रीति मनुजाची

स्वार्थी जी प्रीति मनुजाची सहज ती ॥

परि साधे जो स्वार्थ परार्थी, उत्तम तो गणिती ॥

स्वार्थ परार्थाइतुका असतां, मध्यम त्या म्हणती ॥

ज्यांत न जनहित त्या स्वार्थाला साधु अधम वदती ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत शारदा
चाल-रंगैया मनिगे बारानो
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया alka@aathavanitli-gani.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.